استراتژی فردی و سازمانی
 • چگونه عضو هیئت مدیره شوید ؟

  چگونه عضو هیئت مدیره شوید ؟ تثبیت موقعیت خودتان در راس مجموعه وقتی به 5 ،10 یا 20 سال آینده نگاه می کنید ...

  چگونه عضو هیئت مدیره شوید ؟ تثبیت موقعیت خودتان در راس مجموعه وقتی به 5 ،10 یا 20 سال آینده نگاه می کنید ، خودتان را در چه جایگاهی  می بینید ؟ آیا هنوز هم در همان شغل و همان میز هستید و با همان افراد ...

  بیشتر بخوانید
 • ماتریس TOWS

  رسیدن به گزینه های استراتژیک با استفاده از تحلیل EI ماتریس TOWS نوع دیگری از ابزار معروف کسب و کار یا هما ...

  رسیدن به گزینه های استراتژیک با استفاده از تحلیل EI ماتریس TOWS نوع دیگری از ابزار معروف کسب و کار یا همان SWOT است. TOWS و SWOT هر دو اختصار کلمات یکسان {توانمندی (S) ، ضعف (W) ، فرصت (O) و تهدید (T) ...

  بیشتر بخوانید
 • تحلیل SWOT

  فرصت های جدید را پیدا کنید،تهدید ها را مدیریت کرده و به حداقل برسانید . تحلیل SWOT ابزاری بسیار مفید برای ...

  فرصت های جدید را پیدا کنید،تهدید ها را مدیریت کرده و به حداقل برسانید . تحلیل SWOT ابزاری بسیار مفید برای شناسایی توانمندی ها و ضعف ها و هم چنین بهترین راه جهت پیداکردن موقعیت های پیش رو و غلبه بر تهد ...

  بیشتر بخوانید