استرس
 • آرامش ذهن و بدن (تنفس صحیح)

  ذهن و بدن از یکدیگر جدا نیستند. وقتی که بدن خود را استراحت می دهید ذهن و فکرتان نیز آرام میگیرد. در این ب ...

  ذهن و بدن از یکدیگر جدا نیستند. وقتی که بدن خود را استراحت می دهید ذهن و فکرتان نیز آرام میگیرد. در این بخش چند توصیه برای افرادی داریم که مشکل می توانند آرامش پیدا کنند. توصیۀ نخست " تنفس خوب و صحیح ...

  بیشتر بخوانید
 • مقدمه ای بر استرس

  چگونه استرس (فشار روحی) و تنش را کاهش دهیم؟ زندگی در دورۀ متمدن امروزی مملو از استرس و فشار روانی است. ما ...

  چگونه استرس (فشار روحی) و تنش را کاهش دهیم؟ زندگی در دورۀ متمدن امروزی مملو از استرس و فشار روانی است. ما در محیط کار و ورزش، با دیگران یا حتی دوستان خود به رقابت می‌پردازیم. ما سعی می‌کنیم که در وقت ...

  بیشتر بخوانید